Logo Fighting Lions Antwerp

Over ons

Onze club biedt een uniek concept in België aan.


Wij zetten in op competitie Fighting, Duo en Jiu-Jitsu en willen iedereen helpen aan de top te geraken.

Je wordt begeleid door verschillende toptrainers.

MISSIE, VISIE & KERNWAARDEN

De kernwaarden van onze club zijn:

  • Respect, toegankelijkheid en diversiteit 
  • Discipline en fairplay 
  • Integriteit en assertiviteit 
  • Orde en hygiëne

BESTUUR

Voorzitter - Glenn De Vleesschauwer
Sportief directeur - Louis Cloots
Penningmeester, communicatie verantwoordelijke,commercieel verantwoordelijke en
administratief secretaris - Natasja Van Clapdurp
Aanspreekpersoon Integriteit - Natasja Van Clapdurp
Public Relations verantwoordelijke Yen Nauwelaers

INTERN REGLEMENT FLA

Intern reglement Fighting Lions Antwerp V2 07-10-2020
Algemene verkoopsvoorwaarden

Trooper

Trooper Logohttps://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/FLA
Top